Лекція 1.1

Тема: Предмет і метод статистики.

План

1. Предмет статистики.

2. Основні категорії статистики

3. Статистична методологія.

Лекція 1.2

Тема: Статистичне спостереження.

План

1. Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення.

2. Програмно-методологічні питання статистичного спостереження.

Лекція 1.3

Тема: Статистичне спостереження.

План

1. Організаційні питання статистичного спостереження

2. Форми, види та способи спостереження

Лекція 1.4

Тема: Зведення і групування статистичних даних.

План

1. Суть статистичного зведення

2. Класифікації та групування.

3. Принципи формування груп

4. Статистичні таблиці

Змістовий модуль 2. БІБЛІОТЕЧНА СТАТИСТИКА

Лекція 2.1

Тема:Бібліотечна статистика як складова управлінського обліку.

План

1. Завдання бібліотечної статистики.

2. Система стандартів з Інфор­мації, бібліотечної та видавничої справи.

3. Статистика та оцінка ефективності роботи бібліотек.

Лекція 2.2

Тема:Бібліотечна статистика як складова управлінського обліку.

План

1. Бібліотечна статистика.

2. Оцінка ефективності роботи бібліотек.

Лекція 2.3

Тема:Основні показники бібліотечної статистики.

План

1. Основні показники.

2. Обсяг коштів на комплектування.

3. Розподіл фонду, його поповнення та очищення.

4. Інформаційно-бібліографічне обслуговування користувачів.

5. Просвітницька діяльність.

6. Методична та маркетингова діяльність.

7. Вдосконалення та розвиток інформаційних технологій.

Змістовий модуль 3. СТАТИСТИЧНА МЕТОДОЛОГІЯ. ОБРОБКА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ

Лекція 3.1

Тема: Зведення та групування статистичних даних.

План

1. Поняття зведення та групування

2. Види групувань

Лекція 3.2

Тема: Узагальнюючі статистичні показники.

План

1. Абсолютні та відносні величини

2. Показники динаміки3. Показники структури сукупності

4. Показники наочності та інтенсивності

Лекція 3.3

Тема: Аналіз статистичних рядів.

План

1. Поняття рядів розподілу.

2. Характеристики центру розподілу. Середні величини.

3. Аналіз концентрації, диференціації та подібності розподілів.

4. Аналіз інтенсивності динаміки.

5. Аналіз тенденції розвитку та коливань.

Лекція 3.4

Тема: Аналіз статистичних рядів.

План

1. Аналіз інтенсивності динаміки.

2. Аналіз тенденції розвитку та коливань.

Змістовий модуль 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ОРГАНІЗАЦІЇ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИ

Лекція 4.1

Тема: Формування сучасної бібліотечної статистики.

План

1. Бібліотечна статистика і закон.

2. Статистичні показники і основи проведення статистичного дослідження.


5120914496087384.html
5120999778460929.html
    PR.RU™