Виявлення потенційних небезпек та визначення можливих управлінських дій щодо їх ліквідації.

Як було зазначено, міське середовище містить три складові: природне і техногенне середовища та населення, які взаємно впливають одне на одне.

Населення міста впливає на природне середовище як безпосередньо, так і через техногенне середовище : це впорядкування та обслуговування об’єктів, їх охорона, а також організація сміттєзвалищ, складування побутових відходів, забруднення, ушкодження та знищення об”єктів. Воно отримує від природного середовища життєво необхідні елементи: воду, повітря, рекреаційні зони, флору і фауну, естетичне задоволення від архітектури та ландшафту міста.

Техногенне середовище так впливає на природу міста: забруднює, ушкоджує і знищує природне середовище та відновлює і зберігає його. Природне середовище ж надає техногенному середовищу воду, повітря, землю під забудову.

Техногенне середовище впливає на населення міста так: забезпечує населення робочими місцями, створює для нього побутовий комфорт, забезпечує транспортом, інформацією.

Існують такі потенційні джерела небезпеки в місті та відповідні їм управлінські дії (табл.2.1).

Таблииця 1.2 - Потенційні джерела небезпеки в місті та управлінські дії

Елемент системи міського середовища Джерело небезпеки Управлінські дії
Населення-природа 1.Поведінка населення 2.Порушення діючих законів 3.Неефективна робота правоохоронних органів 1.Виховна робота серед населення 2. Підвищення рівня інформованості населення міста 3. Негайна реакція органів влади на правопорушення
Природа–населення 1.Промислові підприємства і організації 2.Транспорт 3.Населення 4.Аномальні природні процеси 1.Контроль за дотриманням режимів технологічних процесів та їх вдосконалення 2.Адміністративний вплив на правопорушників
Техногенне середовище-природа 1.Технологічні процеси виробництва 2. Неефективна робота природоохоронних органів 1. Вдосконалення та оновлення виробництва 2. Контроль за дотриманням чинного законодавства керівниками підприємств та органами влади
Природа-техногенне середовище 1.Технологічні процеси виробництва 2.Побутова діяльність мешканців міста 3.Природні аномалії. 1.Контроль за станом природного середовища міста та джерелами його забруднень 2.Контроль за побутовою діяльністю мешканців міста та притягнення порушників закону до адміністративної та кримінальної відповідальності

Структура управлінських дій та можливі їх виконавці приведені у табл.2.2.Таблиця 2.2 – Структура управлінських дій

Вид управлінських дій Управлінські дії Управлінський орган
Технічні рішення 1. Контроль за дотриманням режимів техпроцесів та їх вдосконалення 2. Адміністративний вплив на технологічні порушення 3. Заходи щодо попередження порушень режимів техпроцесів 4. Контроль за джерелами забруднень 5. Залучення інвестицій до розвитку техногенної сфери 6. Контроль за станом природного середовища міста Система управління ( СУ ) підприємствами і організаціями 1.СУ підприємствами та організаціями 2. СУ містом 3. СУ містом
Адміністративно- правові дії 1.Реакція органів влади на правопорушення 2. Контроль за дотриманням чинного законодавства керівниками підприємств та органами влади 4. Притягнення порушників до кримінальної відповідальності 1. СУ містом 2. Правоохоронні органи міста
Виховний вплив 1. Виховна робота серед населення міста 2. Підвищення рівня інформованості населення міста щодо екологічної безпеки міста 3. Моніторінг побутової діяльності мешканців міста та корекція їх поведінки 1. СУ містом 2. Засоби масової інформації 3. Громадські організації міста 4. Навчальні заклади міста

Залежно від рівня небезпеки формуються відповідні управлінські дії. Коли системі нічого не загрожує, то система управління забезпечує контроль технологічних режимів виробництв-забруднювачів, моніторинг стану природного середовища та стану природного середовища та стану здоров,я мешканців міста.

Якщо на якомусь підприємстві трапилась нештатна ситуація з технологічним режимом або викид шкідливих речовин, то слід очікувати забруднення природних компонент. Тоді система управління прогнозує можливі наслідки і здійснює заходи щодо локалізації зони забруднення і щодо ліквідації джерела забруднення, а також виправлення технологічного режиму підприємства-забруднювача. При позитивному розвитку подій технологічний режим ( як джерело забруднення) повертається в норму, припиняється функціонування інших джерел забруднення.

Якщо ж виникає ситуація, що довкілля забруднюється локально, а потім ареал забруднення розширюється, то система управління здійснює його моніторинг, а також моніторинг здоров,я мешканців міста, що прилягають до джерел забруднення, а далі всього міста. Одночасно здійснюється оповіщення населення про можливі наслідки забруднення та відповідні міри безпеки щодо цього. Такий режим роботи СУ екосистемою міста повинен здійснюватись доти, поки не будуть подолані всі наслідки реальної небезпеки.


4953251267970605.html
4953312334035252.html
    PR.RU™