Мегаполіс - міська структура, що утворюється за умови, що сільські райони, розташовані між метрополіями, також зазнають урбанізацію.

Міжнародна міграція - рух населення між різними країнами.

Межпоколенная мобільність - зміна соціального статусу дітей в порівнянні з соціальним статусом їх батьків в певний момент їх кар'єри.

Меншість - група населення з расовою або культурною самосвідомістю, із спадковим принципом членства і високим відсотком внутрішньогрупових браків, що піддається пригнобленню з боку домінуючої групи національної держави.

Метод самооцінки (суб'єктивний метод) - метод ідентифікації соціальних класів, що базується на самоклассификации.

Метрополіс - місто як адміністративний центр великої територіальної одиниці (суб'єкта федерації, штату, департаменту, префектури, області і тому подібне) і місто як діловий або культурний центр.

Механічна солідарність - форма соціальної інтеграції, характерна для ранніх суспільств, коли почуття єдності людей грунтувалося на тому факті, що усі члени суспільства по перевазі займалися одними і тими ж видами діяльності.

Мікросоціологія - рівень соціологічного аналізу, де основна увага приділяється соціальній взаємодії людей.

Мода - устої або переваги, які зберігаються протягом короткого часу і набувають широкого поширення в суспільстві.

Модель концентричних зон - модель зростання міст, згідно якої сучасне місто придбаває структуру концентричних кіл, кожна з яких має свої відмітні характеристики.

Модель безлічі центрів - модель зростання міст, згідно якої місто має декілька центрів, кожен з яких спеціалізується в якомусь конкретному виді діяльності і накладає яскраво виражений відбиток на навколишні райони міста.

Модернізація - процес, за допомогою якого суспільство здійснює перехід від традиційних або доиндустриальных соціальних і економічних структур до структур, характерних для індустріальних суспільств.

Моногамія - брак між одним чоловіком і однією дружиною.

Монотеїзм - релігія, що визнає єдиного бога.Надбудова - поняття, введене Карлом Марксом і що полягає в тому, що політичні ідеології, релігія, інститут сім'ї, освіта і уряд складають рівень соціального життя, який формується під впливом економічного базису суспільства.

Нематеріальна культура - створені членами суспільства абстракції, такі, як цінності, вірування, символи, норми, звичаї.

Неолокальный тип проживання - модель проживання, коли молодожони вибирають нове місце проживання і живуть незалежно і окремо від своїх батьків або інших родичів.

Неформальна організація - міжособові зв'язки і взаємини, що виникають у рамках формальної організації, але не визначувані і такі, що не наказують такою формальною організацією.


4949166509493341.html
4949261727925279.html
    PR.RU™