Тема: Моніторинг грунтів. Організація спостережень і контролю за забрудненням ґрунтів пестицидами

Мета: ознайомитися з основними поняттями і категоріями, що діють у роботі системи моніторингу грунтів; сформувати поняття про організацію роботи системи моніторингу грунтів; навчитися визначати місце розташування пунктів спостереження за рівнем забруднення грунтів важкими металами.

Хід роботи

Актуалізація та корекція знань студентів:

І. Дайте правильні відповіді на запитання чи закінчіть речення, фразу:

1.Грунтовий моніторинг є складовою ... .

2.За масштабами спостережень виділяють види моніторингу грунтів: ... .

3.Моніторинг грунтів здійснюють за програмами: ... .

4.Ґрунтовий моніторинг повинен забезпечувати вихідні, ..., ... дані про основні характеристики ґрунтового покриву.

5.Назвіть види грунтово-екологічного моніторингу.

6.Щорічні спостереження передбачає вид ґрунтового моніторингу: ... .

7.У зонах дії автомагістралей проби відбирають в межах відстані: ... .

8.У зонах дії селищних доріг проби відбирають у межах відстані:

9.Від джерела забруднення проби відбирають по осі на відстані ..

10. Проби сухих грунтів відбирають у ... .

11. Режимні спостереження – це ... .

12. Спостереження і контролювання забруднення грунтів пестицидами здійснюють на таких пунктах спостереження: ... .

13. Протягом 5-ти років і більше діють такі пункти спостереження: .. .

14. Обов’язково обладнують на території молокозаводів, м’ясокомбінатів, елеваторів такі пункти спостереження: ... .

15. Пункти, на яких спостереження здійснюють протягом одного вегетаційного періоду або року називають ... .

16. Для оцінки площинного забруднення грунтів пестицидами відбирають таку кількість проб: ... .

17. Спостереження, що проводять у садах передбачають відбір проби від стовбура на відстані ... .

18. Грунтові розрізи закладають для вивчення ... .

19. Моніторинг забруднення грунтів важкими металами має ... характер.

20. Матеріал для аналізу забруднення грунту важкими металами рекомендовано збирати у такий період року: ... .

21. Повторний моніторинг забруднення грунтів важкими металами обстеженої території здійснюють через ... .

22. За шкалою ступеня забруднення грунтів у відносних одиницях розрізняють категорії грунтів: ... .

23. 3-5 відносних одиниць характеризують категорію грунтів: ... .

24. Кларк хімічного елемента – це ... .

25. Використовують також такі екологічні класи грунтів: ... .

26. Головною ознакою, яка відрізняє грунти від гірських порід є

27. Для порівняння оцінок родючості грунтів за їх природними особливостями проводиться ... .

28. Деградовані грунти – це грунти, що ... .

29. Ерозійні процеси поділяють на ... .

30. Назвіть радіометричні методи контролю забруднення грунту.

ІІ. Виконайте завдання письмово:

1. Заповніть схему:


2. Проби відбирають (раз у рік) ____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Для оцінки площинного забруднення грунтів пестицидами відбирають проб ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

4. Грунтові розрізи закладають при вивченні _________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .

ІІІ. Обґрунтуйте й поясніть:

1. Які вимоги щодо організації спостережень і контролю за забрудненням грунтів пестицидами є основними?

2. Охарактеризуйте підготовчий процес до здійснення спостережень за забруднення грунтів пестицидами.

3. Яке призначення постійних та тимчасових пунктів спостереження?

IV. Виконайте завдання:


4947279578381687.html
4947334491106496.html
    PR.RU™