Заповнити даними таблиці ПРАЦІВНИК, ПРОДУКЦІЯ та допоміжні таблиці ПОСАДА та ФІРМА_ПОСТАЧАЛЬНИК (не менше 10 – ти записів).

Створити зв'язок один – до – багатьох (з допоміжної таблиці ПОСАДА підставити значення поля ПОСАДА в таблицю ПРАЦІВНИК).

виконати вказівки Майстра підстановок:

· значення для підстановки брати з таблиці Посада

· Поле – Посада

· Інші параметри на ваш розсуд, можна прийняти ті, що пропонуються

зберегти таблицю

Відкрити таблицю ПРАЦІВНИК та підставити значення в поле ПОСАДА

Створити зв'язок один – до – багатьох (з допоміжної таблиці ФІРМА_ПОСТАЧАЛЬНИК підставити значення поля ФІРМА_Постачальник в таблицю ПРОДУКЦІЯ).


4947017861588083.html
4947075062098918.html
    PR.RU™