Закон попиту – за інших рівних умов, коли ціна на товар зростає, обсяг попиту на товар зменшується.

Тема 7. Основи саморегулювання ринкової економіки

Література

Основна: 3,5,6,15,16,18.

Додаткова: 1, 20, 33, 38.

План

1. Попит. Закон попиту. Фактори зміни попиту.

2. Пропозиція. Закон пропозиції і фактори, що на неї впливають.

3. Еластичність попиту і пропозиції.

4. Ринкова рівновага.

Питання перше. Попит. Закон попиту. Фактори зміни попиту

Попит – це кількість продукту, який споживачі готові та спроможні купити за певну ціну протягом відповідного проміжку часу і в певному місці.

Попит зазвичай розглядають з погляду вигідності ціни, тобто попит показує кількість продукту, яку споживачі купуватимуть за різними можливими цінами.

Обернено пропорційну залежність між ціною і величиною попиту відображає крива попиту:

Р

(ціна)

D

Q D

(обсяг попиту)

Рис. 7.1 Крива попиту (D)

Про дію закону попиту свідчать, по-перше, те, що низькі ціни посилюють у споживача бажання купувати товари (практика розпродажу товарів за зниженими цінами). По-друге, оскільки споживання підлягає дії принципу знижувальної граничної корисності (покупець товару отримує менше задоволення або корисності від кожної наступної одиниці продукції), то споживачі купують додаткові одиниці продукту лише за умови, що його ціна знижується. По-третє, підтвердженням закону попиту виступають ефект доходу та ефект заміщення.Зміст ефекту доходу полягає в тому, що зниження ціни на споживчі товари рівнозначне зростанню доходу. Тому за нижчу ціну споживач може придбати більше певного товару, не обмежуючи себе у споживанні інших благ. Товар, попит на який збільшується зі збільшенням доходу за інших рівних умов, називають нормальним товаром.


4944961158582836.html
4945012721216448.html
    PR.RU™